Logo Fotovidia NL 06 400 198

 

samen 2

Privacy

Fotovidia.nl, gevestigd in Nieuwegein, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://www.fotovidia.nl

fotovidia@gmail.com
Nieuwegein

Persoonsgegevens die Fotovidia.nl verwerkt
Fotovidia.nl  verwerkt je persoonsgegevens die je zelf aan mij verstrekt omdat je gebruikt wilt maken van mijn diensten of gevraagd ben door mij. Daarnaast verwerk ik foto’s die ik van jou maak.

Een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Foto’s

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Fotovidia.nl  verwerkt
Fotovidia.nl  heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan niet controleren of een websitebezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via fotovidia@gmail.com, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag Fotovidia.nl  persoonsgegevens verwerkt
Fotovidia.nl  verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Om telefonisch of per e-mail contact te hebben over mijn dienstverlening
– Om thuisreportages te kunnen doen of om fotoproducten af te kunnen leveren
– Om eventuele betaling af te kunnen handelen
– Om je digitale foto’s te kunnen sturen.

Geautomatiseerde besluitvorming
Fotovidia.nl  neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Fotovidia.nl  gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen
– Je naam, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres worden verkregen die per e-mail (Google Mail) bij mij binnenkomt. Verdere adresgegevens (nodig voor thuisreportages of om fotoproducten af te leveren) verstrek je mij telefonisch of per e-mail.
– Voor offertes en facturen gebruik ik MS Word. In offertes en facturen gebruik ik je naam en eventueel adresgegevens. In de boekhouding gebruik ik je naam.
– De foto’s die ik van jou maak, worden verzonden met WeTransfer en opgeslagen op een harde schijf op mijn PC. Indien je hiervoor toestemming geeft, kunnen foto’s gedeeld worden op www.fotovidia.nl en/of social media als Facebook en Instagram. Via een boekingsformulier kun je wel of geen toestemming hiervoor geven. Je kunt altijd terugkomen op je beslissing.

Hoe lang Fotovidia.nl  persoonsgegevens bewaart
– Contactgegevens: Fotovidia.nl  bewaart je contactgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
– In jouw opdracht gemaakte foto’s: indien je toestemming geeft om foto’s te delen op www.fotovidia.nl en/of social media, bewaar ik de foto’s totdat je mij verzoekt deze te verwijderen of totdat ik mijn bedrijf beëindig. Indien je geen toestemming geeft om foto’s te delen, bewaar ik foto’s maximaal een half jaar. Zolang ik je foto’s bewaar, kun je deze bij mij nabestellen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Fotovidia.nl  verkoopt jouw contactgegevens en foto’s niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Fotovidia.nl  blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies die Fotovidia.nl  gebruikt
Fotovidia.nl  gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die Fotovidia.nl  gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan Fotovidia.nl  hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Fotovidia.nl  en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar fotovidia@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Fotovidia.nl  wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe Fotovidia.nl  persoonsgegevens beveiligt
Fotovidia.nl  neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via fotovidia@gmail.com